AKTUÁLNÍ AKCE

Seminář pro ženy všeho věku

Poznáte souvislosti.
Prožijete je na svém těle.
Pochopíte je ve svých vztazích.
Budeme venku i uvnitř.

Čeká vás:
*společné sdílení,
*nahlížení souvislostí vašeho života,
*prožitek v těle,
*meditace srdce,
*relaxační procházky s koňmi,
*bytí s koňmi v ohradě, společná meditace, odpovědi koní na vaše otázky,
*pobyt na silovém místě,
*jemná masáž.

Co vše mi přinese, když se nechám podpořit?
Co vše mi přinese mnoho legrace?
Čím vším mě obohatí uvolnění a pláč v přijímajícím kruhu stejně naladěných bytostí?

Co nového mě čeká, když opustím např. tyto staré vzorce:
Častá přeemočnělost.
Neschopnost projevit se.
Střídání fází velikého nadšení a pádu na dno.
Nerozhodnost.
Odpojenost od sebe.
Málo energie. Častá únava.
Gynekologické obtíže či jiné.
Nezdravé přizpůsobování se druhým.
Neschopnost vyjádřit svůj názor.
Nedostatečná sebehodnota.
Na otázku: „Co cítiš?“ „Co chceš?“ – přichází častá odpověď: „Nevím.“ Nebo: „Jak chceš ty.“
Nedořešené partnerské vztahy (s bývalým i současnými partnery) – nezpracované emoce, fyzické problémy atd.
Nevíte, kam se pohnout ve svém profesním životě – nemáte směr, nebo máte směrů moc.
Objevuje se ve vašem životě šikana či agrese z okolí (případně vaše).

Jaká změna přinese do vašeho života více energie, prosperity, radosti a vděčnosti?

Pojďme to společně objevit.

Pokud vám to u tohoto semináře tzv. „zacinkalo“, pak jste srdečně zvány do ženského kruhu podpořeného silou koní!

Kdy: 3.-5.dubna 2020
Kde: Hoslovice 54, okr. Strakonice
Cena:
2900 Kč/dospělý/přihlášení do 13.3.2020

3200 Kč/dospělý/přihlášení 14.3.2020 a déle
1700 Kč/dítě
Cena zahrnuje kurzovné, ubytování na matracích ve vlastním spacáku, jídlo.

Přihlášení na tel. č.: 739 300 700 nebo na emailu pavlina.koubkova@konskaporadna.cz

Přihlášení je platné po zaplacení zálohy 500 Kč na č.ú.2201199078/2010.

Více informací o mně najdete na www.pavlinakoubkova.cz nebo www.konskaporadna.cz.

Těším se na Vás!

Pavlína Koubková

Obyčejně neobyčejný pobyt pro dospívající dívky!
V přírodě, v kolektivu prima holek, mezi zvířaty.

Tady u nás chodíme hodně na procházky. Propojujeme se společně se světem přírody a s koňmi. Učíme se s nimi komunikovat na více úrovních.

Učíme se naslouchat svému tělu. Pracujeme s dechem. Vnímáme své nálady a cyklus. Koně jsou po celou dobu v roli pomocníků, kteří zrcadlí naše vnitřní rozpoložení. Díky tomu lépe vidíme sebe a můžeme své akce a reakce hned měnit. Např. jsem smutná nebo naštvaná – kůň je neuvolněný. Jsem radostná a uvolněná, kůň je v pohodě a snadno se s ním pracuje.

Společně vytváříme laskavé prostředí.
Jsme s koňmi.
Kreslíme.
Cvičíme.
Povídáme si.
Hrajeme sebepoznávací hry.
Společně vaříme a pečeme.
Jíme skvělé jídlo.
Sdílíme své prožitky.
Procházíme se malebnou krajinou předhůří Šumavy atp.
Také nás navštíví žena, která plstí vlnu a společně si vytvoříme vlastnoruční šperk.
2x nás čeká celodenní cesta 20 km (pokud je vaše dítě zvyklé alespoň trochu chodit, zvládne to v pohodě, tempo je mírné, zastávky podle potřeby, v průběhu cesty koupání v řece, jídlo a pití po cestě k dispozici)

Tento pobyt vznikl z touhy vytvořit podpůrné prostředí, které jsme já a jiné dospělé ženy neměly během svého dospívání. Nyní s nasbíranými různorodými životními zkušenostmi a s radostí nabízím takové prostředí, kde můžete načerpat potřebné informace a zážitky, které vás podpoří při tvoření zdravého vztahu samy k sobě a tedy i ostatním bytostem.

Prožitkový pobyt v přítomnosti koní není běžný koňský tábor. Nejde nám v prvé řadě o ježdění. U nás jde více o cítění sebe sama a koní bez priority jízdy na nich. Jízda přichází až po dlouhé době přátelství. Kůň je partner. Není to sportovní náčiní, které slouží k uspokojení našich potřeb. Díky tomu si uvědomujeme i vztah samy k sobě.

Po domluvě zde s námi mohou být i rodiče.

Pokud máte otázky, neváhejte mi zavolat na tel. č. 739 300 700. Ráda vám odpovím.

Cena: 4200 Kč/týden
Cena zahrnuje kurzovné, ubytování, vegetariánsko-veganskou stravu.
Počet účastníků omezen.

Termíny:
27.6.-4.7.2020

Místo konání: Hoslovice (okr.Strakonice)

Ubytování: na matracích ve vlastním spacáku

Hlásit se můžete na emailu: pavlina.koubkova@konskaporadna.cz
nebo na tel.č.739 300 700.

Těším se na vás,

Pavlína Koubková

Obyčejně neobyčejný pobyt pro dospívající dívky!
V přírodě, v kolektivu prima holek, mezi zvířaty.

Tady u nás chodíme hodně na procházky. Propojujeme se společně se světem přírody a s koňmi. Učíme se s nimi komunikovat na více úrovních.

Učíme se naslouchat svému tělu. Pracujeme s dechem. Vnímáme své nálady a cyklus. Koně jsou po celou dobu v roli pomocníků, kteří zrcadlí naše vnitřní rozpoložení. Díky tomu lépe vidíme sebe a můžeme své akce a reakce hned měnit. Např. jsem smutná nebo naštvaná – kůň je neuvolněný. Jsem radostná a uvolněná, kůň je v pohodě a snadno se s ním pracuje.

Společně vytváříme laskavé prostředí.
Jsme s koňmi.
Kreslíme.
Cvičíme.
Povídáme si.
Hrajeme sebepoznávací hry.
Společně vaříme a pečeme.
Jíme skvělé jídlo.
Sdílíme své prožitky.
Procházíme se malebnou krajinou předhůří Šumavy atp.
Také nás navštíví žena, která plstí vlnu a společně si vytvoříme vlastnoruční šperk.
2x nás čeká celodenní cesta 20 km (pokud je vaše dítě zvyklé alespoň trochu chodit, zvládne to v pohodě, tempo je mírné, zastávky podle potřeby, v průběhu cesty koupání v řece, jídlo a pití po cestě k dispozici)

Tento pobyt vznikl z touhy vytvořit podpůrné prostředí, které jsme já a jiné dospělé ženy neměly během svého dospívání. Nyní s nasbíranými různorodými životními zkušenostmi a s radostí nabízím takové prostředí, kde můžete načerpat potřebné informace a zážitky, které vás podpoří při tvoření zdravého vztahu samy k sobě a tedy i ostatním bytostem.

Prožitkový pobyt v přítomnosti koní není běžný koňský tábor. Nejde nám v prvé řadě o ježdění. U nás jde více o cítění sebe sama a koní bez priority jízdy na nich. Jízda přichází až po dlouhé době přátelství. Kůň je partner. Není to sportovní náčiní, které slouží k uspokojení našich potřeb. Díky tomu si uvědomujeme i vztah samy k sobě.

Po domluvě zde s námi mohou být i rodiče.

Pokud máte otázky, neváhejte mi zavolat na tel. č. 739 300 700. Ráda vám odpovím.

Cena: 4200 Kč/týden
Cena zahrnuje kurzovné, ubytování, vegetariánsko-veganskou stravu.
Počet účastníků omezen.

Termíny:
4.-11.7.2020

Místo konání: Hoslovice (okr.Strakonice)

Ubytování: na matracích ve vlastním spacáku

Hlásit se můžete na emailu: pavlina.koubkova@konskaporadna.cz
nebo na tel.č.739 300 700.

Těším se na vás,

Pavlína Koubková