AKTUÁLNÍ AKCE

NAŠI DOMÁCÍ MILÁČKOVÉ

Srdečně vás zvu na besedoseminář, kde se dovíte o souvislostech vztahů mezi vámi a vašimi zvířaty!

Zvířecí síla, krása, vlohy, energie, přirozenost, spontánní radost a mnoho dalšího.
Vše hezké, co vidíme na našich zvířatech…

JAK TOHLE SOUVISÍ S NÁMI LIDMI?!

VELICE ÚZCE 😉

Stejně tak zvířecí strachy, agrese, nemoci,
zvyky, sebepoškozování,
poškozování majetku, pomočování atd.

To pěkné se nám přijímá snadněji. Pojďme ale společně pochopit a pocítit požehnání v tzv. problémovém chování našich zvířat. Oni nic z toho nedělají naschvál. Naopak! Reagují na energie v jejich blízkosti spontánně. A my můžeme ovlivnit jejich chování změnou sebe!
Ovlivňujeme se vzájemně dnes a denně.
Pojďme to dělat vědoměji!
Toto setkání je, jak pro vás, kdož řešíte, ale i pro vás, kdož neřešíte problém. Jednoduše pokud chcete prohloubit uvědomění vás samotných a spojení s milovaným zvířetem.

Těším se na Vás!
Pavlína Koubková

Kdy: v úterý 11.6. od 18:00 do 20:30
Kde: Centrum setkávání, Neplachova 1, České Budějovice
Vstupné: 220 Kč
Přihlášky: Dagmar Celbová, tel: 605 148 913, centrumsetkavani.cb@seznam.cz

ŽENSKÝ KRUH ve VOLYNI

Milé dámy, ženy, paní, slečny,

s velikým potěšením Vás zvu na první ženský kruh ve Volyni!
17.6. je měsíc v úplňku, indiáni ho nazývali Jahodový, protože tento měsíc je bohatý na jahody a jiné drobné plody. Červen je měsíc sdílení, plnosti, i spojení.

Pojďme sdílet sebe v kruhu žen. Sdílené starosti jsou menší, sdílené radosti jsou větší. Vždy nás podpoří, když zjistíme, že v tom nejsme sami. Vždy nás utiší procítěné sdílení s druhými. Vždy nás inspiruje některé z vyprávění ostatních, když vidíme, co vše je možné…

Jahody, třešně, rybíz atd. To vše v barvě červené. Červená je barva Ženy! Barva matky Země. Barva, která nás podporuje do ženskosti, chrání, i posiluje. Pojďme se společně propojit s našimi kořeny, se silou Žen i matky Země!

Nejsme dokonalé, jsme své, jsme milované a milující, jsme dokonalé ve své nedokonalosti. Jsme ženy a naší podstatou je spojení se.

Těším se na Vás!
Pavlína

Kdy: 17.6.2019 v 18 hod.
Kde: Taneční sál při ZUŠ Volyně, Žižkova ul. 249, Volyně
Vstupné: 150 Kč
Rezervujte si místo na tel. č. 739 300 700
Pořádá: Pavlína Koubková